Sunday, January 16, 2022

Norme ale limbii române I — punctul | burgspatz

Norme ale limbii române I — punctul | burgspatz

PUNCTUAŢIE

Punctul
1. Atunci când un enunţ se încheie cu paranteză, punctul se pune după paranteză.
Ex.:Datele din tabelul de mai sus se introduc la punctul 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”(privind întreprinderile legate).
2. Enunţul aflat între paranteze are punctul în interiorul parantezei.
Ex.: (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)
3. Atunci când enunţul se încheie cu etc. sau ş.a.m.d. nu se utilizează încă un punct pentru a marca finalul.
Ex.: Desenele sau modelele reprezentând un ansamblu se numerotează după cum urmează: ansamblul 1A, iar părţile componente ale ansamblului se numerotează 2A, 3A etc.
4. Atunci când ultimul cuvânt din paranteză este etc., se pune punct şi după paranteză.
Ex.: În continuare, se prezintă studii de optimizare a exploatării şi a valorificării (funcţionare intermitentă, separare şi folosire a gazelor şi a altor componente utile, utilizare în trepte etc.).
5. Punctul se foloseşte în numerotarea subdiviziunilor unui capitol.
Ex.: 2.9.3. Sumele încasate necuvenit de la fond se recuperează de la furnizorii de servicii…
6. Dar, atunci când se face referire la o astfel de subdiviziune, nu se pune punct la final.
Ex.:Recuperarea sumelor prevăzute la punctul 2.9.3 se efectuează de casele de asigurări de sănătate
7. Nota de subsol, indiferent de conţinut (un cuvânt sau un enunţ) se încheie cu punct (semnul întrebării sau semnul exclamării, acolo unde contextul o cere).
8. Ca semn ortografic, punctul se foloseşte în abrevieri: nr., id., etc., nr. crt., î.H, d.H, a.Chr., p.Chr., cf. O propoziţie care are ca ultim cuvânt etc. nu are decât un punct. Cf. este abrevierea cuvântului latinesc confer, care înseamnă compară, a se vedea. Nu este corectă utilizarea acestei abrevieri cu sensul conform, urmată de cazul dativ.
9. Nu sunt urmate de punct:
— abrevierile care păstrează ultima literă a cuvântului abreviat: dl, dna, cca (excepţie: dr.)
— abrevierile denumirilor unităţilor de măsură şi ale elementelor chimice: g, km, Gcal, Cl, Mg
— abrevierile numelor punctelor cardinale: N, S, E, V
10. Siglele şi acronimele se scriu fără puncte: CEE, UE, ONU, UNESCO
11. Punctul se foloseşte pentru exprimarea cu ajutorul cifrelor a datei, precum şi a orei:
28.9.2007
ora 12.00 (ora Bruxelles-ului)
ora 9.0

 https://burgspatz.wordpress.com/2012/03/07/ghiduri__trashed/ghid_stilistic_2008/

https://burgspatz.wordpress.com/2012/03/07/ghiduri__trashed/000300-piv-ro-2009/

https://burgspatz.wordpress.com/2012/03/07/ghiduri__trashed/ghid-practic-al-departamentului-de-limba-romana-din-directia-generala-traduceri-a-comisiei-europene/