Friday, May 19, 2017

Julian Assange: Nu uit și nu iert.

Suedia a anunțat că renunță la acuzația de viol îndreptată împotriva lui Julian Assange.
Julian Assange: 
"Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget." 

Julian Assange: 
"Izolat 7 ani fără o acuzație serioasă, timp în care copiii mei au crescut și numele meu a fost terfelit. Nu uit și nu iert. "