Saturday, May 6, 2017

Einstein și formula succesului


Dacă A este succesul în viață, 
atunci A este egal cu X plus Y plus Z. 
X este munca, Y este joaca și Z înseamnă să taci din gură. 


"If A is a success in life, then A equals X plus Y plus Z. 
Work is X; Y is play, and Z is keeping your mouth shut."